Kjo faqe eshte krijuar dhe perpunuar nga Mentor Dervodeli.

Per web-faqe profesionale mund te kontaktoni:

E-mail: Mentor.dervodeli@gmail.com

Telefon: +383 (0) 49 717 748